Sivhøna (3-6 år)

Sivhøna er en avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år. Personalet består av en førskolelærer og to assistenter. Telefon: 908 42 354

På Sivhøna vektlegger vi:

 • Gode relasjoner mellom voksne og barn.
 • Personalet skal opptre på en respektfull måte overfor barna.
 • Gode og tydelige voksenmodeller for barna. 
 • Barna skal oppleve at de trengs og er til nytte ved at de involveres i praktiske gjøremål.
 • Stimulere utviklingen av gode sosiale ferdigheter hos barna.
 • Humor og glede som kilde til motivasjon og gode fellesopplevelser.
 • Mye utetid året rundt. Legge tilrette for gode opplevelser som gir nærhet til naturen, og et ønske om å ta vare på den.
 • Varierte turer som gir barna opplevelser og inntrykk utenom barnehagen.

Personalet:

 • Anders Woldsengen (pedagogisk leder) 
 • Trine Furuseth (assistent) 
 • Helen Cun (assistent)