Velkommen til Østensjøstua

Vi er en privat, foreldredrevet nonprofit barnehage like ved Østmarka, Østensjøsvannet og Bogerud t-banestasjon.

Organisering

Østensjøstua barnehage privat nonprofit barnehage som eies av foreldrene gjennom andelslaget Østensjøstua barnehage BA. Når man får plass her kjøper man en andel. Denne andelen tilbakebetales når barnet slutter. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og gjeldende interne vedtekter.

Åpningstider

Mandag til fredag 07.00 - 17.00.

Vi stenger barnehagen to uker i juli, og har noe redusert åpningstid de to andre ukene i tillegg til julen. Onsdag før påske stenger vi kl 12.00.

Bemanning

Alle våre 3 pedagogiske ledere og vår styrer er utdannet førskolelærere med forskjellige fordypningsfag. I tillegg har vi en barnepleier og mange dyktige assistenter. De fleste av våre ansatte har mange års erfaring i barnehagesektoren.

Fra 1. oktober til 31. mars har vi ansatt en fast vikar i 80% stilling. Dette gjør vi fordi vi ønsker at barn, foreldre og ansatte skal ha en fast/kjent person å forholde seg til - i stedet for ulike vikarer på korttidsoppdrag. Vi har også en ekstra assistent, noe som ytterligere styrker barnehagens bemanning utover grunnbemanningen.

Beliggenhet og kommunikasjon

Barnehagen ligger like ved Bogerud Senter, T-bane, bussholdeplass, har marka som nærmeste nabo, fotballbane og Østensjøvannet kun et steinkast unna. 

Plassering

Vi har også et lite skogsområde rett utenfor gjerdet. Det finnes stort inngjerdet uteareal med ulike lekeapparater og kupert terreng.

Hva vi står for

Østensjøstua barnehage skal være et sted der store og små trives og føler seg trygge. Vi søker mot å se muligheter fremfor hindringer, og ønsker at barna skal oppleve at de har handlingsrom innenfor trygge rammer. Personalet i barnehagen har felles ansvar og omsorg for alle våre barn. Hos oss vandrer barna titt og ofte mellom avdelingene. Dette gir barna mulighet til å knytte vennskap på tvers av avdelinger, samt trygghet i forhold til alle voksne i barnehagen. Personalets individuelle ressurser kommer på denne måten også alle barna til gode.

Voksenrollen står i fokus. Vi arbeider kontinuerlig med holdninger og etikk. De voksne skal være gode rollemodeller overfor barna og hverandre. Toleranse , respekt og anerkjennelse står sentralt.

Forsikring

Barna er forsikret under oppholdet i barnehagen.

Måltider

Barna tar med seg matpakke til frokost og ettermiddag. Vi serverer lunsj, melk og frukt i barnehagen.

Priser (foreldrebetaling):

Vi følger maksprisen som er satt av stortinget og har de sammen ordningene for redusert oppholsbetaling som de kommunale barnehagene i Oslo har. Søskenrabatten skjer automatisk, men morderasjoner i helhold til inntekt må man søke bydelen om.

Betaling for er for tiden er 180.- per barn.

Juli er betalingsfri måned.

Faste aktiviteter / arrangementer

  • FN-dagen: Vi markere FN-dagen 24. oktober. Da oppforder vi de foreldrene som har lyst til å lage og ta med seg mat fra landet/stedet de kommer fra.
  • Lucia:Vi feirer Lucia med luciatog, sang og lussekatter på morgenen. Foreldre inviteres.
  • Nissefest:Felles arrangement for alle avdelinger. Vi har fellessamling, gang rundt juletre, spiser nissegrøt og kanskje kommer nissen på besøk.
  • Skitrening:De eldste barna får tilbud om skitrening i regi av barnehagen. Vi benytter oss av skiløyper og bakker på ved Skullerudstua. Skitreningen gjennomføres en gang i uken i fem uker ( januar/februar)
  • Ski og akedag:Vi arrangerer en vinteraktivitetsdag for barna i løpe av vinteren.
  • Karneval:Arrangement for barna
  • Påskefrokost:En av dagene før påske inviterer vi barn og foreldre til hyggelig påskefrokost i barnehagen. 
  • 17. mai: Vi markerer 17. Mai med en liten feiring siste virkedag før selve dagen.
  • Felles vårtur: Vi drar hele barnehagen på en felles tur. 
  • Leirskole: Vi leier en speiderhytte eller lignende. Dette er et tilbud til de barna som skal begynne på skolen.

Søk plass hos oss i dag!